Patrice Logo zwart

Bemiddelaar

Onpartijdige bemiddeling volgens de deontologische code

Heeft u een geschil met een aannemer, opdrachtgever of buur en wil u daarbij bemiddeling opstarten? Laat mij dan tussenkomen. Als u bij mij aanklopt, verdiep ik me in technische en juridische kwesties over:

IMG

Als onpartijdige bemiddelaar kan ik u correct bijstaan zodra ik het complete plaatje in kaart gebracht heb. Ik hou me te allen tijde aan de deontologische code en verzeker u dat ik een onafhankelijke partij ben. Twijfel niet om me een bericht te sturen om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.